Mrákotín a osada Oflenda

okres Chrudim

Povinné informace

Číslo Název Informace
1. Oficiální název Obec Mrákotín
2. Důvod a způsob založení dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
3. Organizační struktura starosta,místostarosta,zastupitelstvo,
výbory, admin.pracovník
4. Kontaktní spojení +420 469 350 934, starosta@obecmrakotin.cz
5. Případné platby můžete poukázat KB  číslo účtu 19-5283730267/0100
Česká spořitelna 3241365389/0800
6. IČO 60104171
7. DIČ obec není plátcem DPH
8. Rozpočet obce 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
9. Žádosti o informace osobně na OÚ v úřední hodiny
po 18:00-19:00  st  18:00 – 19:00
písemně e-mailem, úřední deska
10. Příjem žádostí a dalších podání osobně na OÚ v úřední hodiny
po 18:00 – 19:00
st  18:00 – 19:00
11. Opravné prostředky osobně na OÚ v úřední hodiny
12. Formuláře osobně na OÚ v úřední hodiny
doporučujeme také www Ministerstva vnitra.
13. Nejdůležitější předpisy zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
organizační řády a interní předpisy
14. Sazebník úhrad za poskytování informací BEZPLATNÉ POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ:-       informace poskytnuté formou nahlédnutí do   listin, info poskytnuté ústně nebo  prostř.telefonu, info, které jsou k dispozici v elektronické podobě
PLACENÉ INFORMACE: dle sazebníku úhrad za poskytování informací dle položky 3a) zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
15. Výroční zpráva podle zákona -dle zákona č.106/1999 Sb.
16. Seznam organizací SDH Mrákotín,
Myslivecké spolek Mrákotín, Dračí doupě