Obec Mrákotín
Obec Mrákotín
a osada Oflenda

Čipování popelnic

Po nejbližším svozu komunálního odpadu (tj. od pátku 26. 3.) bude v obci Mrákotín probíhat čipování popelnic. Popelnice označte číslem popisným a po jejich výsypu je výjimečně neuklízejte. Čipování všech popelnic bude probíhat několik dní. O ukončení vás budeme informovat. Děkujeme za spolupráci.  

Nová odpadová legislativa, aneb důvody pro čipování popelnic

Dne 23. prosince 2020 byl schválen nový zákon o odpadech, který vstoupil v účinnost hned 1. ledna letošního roku a který, spolu s dalšími předpisy, od základu mění zaběhlé postupy pro nakládání s odpady i stávající filosofii výpočtu poplatku za komunální odpad. Reaguje tak na již neudržitelný stav, kdy téměř polovina komunálních odpadů v zemi je ukládána na skládky. Nová legislativa nutí obce i nás všechny k maximálnímu využívání odpadů, zlepšení jejich třídění a recyklaci využitelných materiálů. Postupně se totiž bude navyšovat cena za tunu komunálního odpadu ukládaného na skládky, a naopak se v jednotlivých letech bude snižovat limit pro množství odpadu připadajícího na obyvatele a ukládaného na skládku v rámci tzv. třídicí slevy. Do roku 2030 musí ČR recyklovat o třetinu více odpadu než v současné době, a začne také platit úplný zákaz skládkování recyklovatelných odpadů. Více než kdy jindy tedy bude platit, že „nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne“.

Z těchto důvodů musí jednotlivé obce nejpozději v letošním roce přehodnotit a příp. upravit svůj systém odpadového hospodář­ství tak, aby do budoucna požadavkům legislativy vyhověl a zároveň nezatížil obecní rozpočty nebo jednotlivé poplatníky.

Stanovení poplatku bylo a je výhradně záležitostí obce, přičemž většina obcí systém nakládání s odpady poměrně výrazně dotuje, aby občané obcí nemuseli platit plné náklady. Nový zákon o odpadech zavedl povinný a postupně se zvyšující odvod příjmu z poplatku za uložení odpadu na skládku do státního rozpočtu (z letošních 20 % až na 80 % v letech následujících) na úkor příjmů do rozpočtu obce, na jejímž území se skládka nachází.

V souladu s evropskými recyklačními cíli zavádí nový zákon o odpadech také postupné zvyšo­vá­ní poplatku za ukládání odpadů na skládky, a to ze současných 800 Kč za tunu v roce 2021 až na 1 850 Kč v roce 2029. Pro každý rok lze však zároveň nově uplatnit tzv. třídicí slevu, která letos činí 500 Kč za tunu v případě, že se obec vejde do limitu množství odpadu připadajícího na obyvatele a ukládaného na skládku. Tento limit pro rok 2021 činí 200 kg za obyvatele a rok a bude se postupně každý rok o 10 kg snižovat (až na 120 kg v roce 2029).

Podle nového zákona na třídicí slevu dosáhnou všechny obce, ale bude pouze na nich, jak dlouho tuto slevu budou v daném roce čerpat. Překročí-li obec povolený limit (200 kg v letošním roce), stoupne poplatek za uložení odpadu na skládku (letos tedy na 800 Kč za tunu), což už je poměrně dost.

Jestliže se ale nám všem podaří v budoucích letech třídit (zejména bioodpad a další druhy separovaného odpadu) ještě více, zlepšovat využitelnost vytříděného odpadu a postupně tak dál snižovat celkové množství odpadů, které končí na skládce, můžeme využít tzv. třídicí slevu, kterou nový zákon o odpadech přináší, např. i po celý rok. Nic jiného nám vlastně ani nezbývá. V opačném případě a bez dalších nových opatření reálně hrozí, že se celý systém odpadového hospodářství bude dále prodražovat. Nejde samozřejmě zdaleka jen o stránku finanční. To, jak se dnes budeme k odpadům a přírodě chovat, pocítíme v budoucnu nejen my, ale i naše děti a vnoučata.

Koho by problematika nového zákona o odpadech zajímala podrobněji, může se podívat na web Ministerstva životního prostředí ČR 

(https://www.mzp.cz/cz/legislativa_metodicke_pokyny_odpady), „Nová odpado­vá legislativa“.

Z předchozího textu vyplývá, že je v zájmu každé obce, aby měla do budoucna přesný přehled o tom, kolik odpadů na skládku ukládá. V průběhu letošního roku totiž bude muset každá obec, s přihlédnutím k místním zvyklostem i zkušenostem ostatních samospráv, zvolit pokud možno ten nej­vhod­nější systém nakládání s odpadem včetně s tím spojeného nastavení základu místního poplatku a upravit je novou obecně závaznou vyhláškou. Ať už se ale obec rozhodne jakkoli, všechny zákonné možnosti jsou závislé na množství odpadu v kg (nebo na objemu nádoby na kg přepočteném). Z tohoto důvodu Hlinsko, stejně jako další obce sdružené ve svazku, přistupuje k zavedení evidenčního systému odpadových nádob. Je nutné získat lepší přehled o počtu a objemu nádob obsloužených při jednotlivém svozu. K vážení nádob pro jednotlivé domácnosti lze přistoupit, až budou svozová vozidla vybavena příslušným technickým zařízením, k čemuž by mělo dojít v letech následujících. Každá domácnost by pak měla přesný přehled o množství produko­vaného směsného komunálního odpadu.

Jako první k evidenci přicházejí na řadu popelnice (plastové a plechové) na směsný komunální odpad užívané občany (nikoli podnikateli).

V uplynulých týdnech jsme požádali vlastníky nádob o spolupráci a označení popelnic číslem popisným (nebo evidenčním). Můžeme tedy přikročit k dalšímu kroku, kterým je označení těchto sběrných nádob čipem.  

Upozorňujeme, že nádoba neoznačená číslem popisným (nebo evidenčním), nemůže být očipována a v násle­dujícím období ani svážena. Má-li domácnost odpadových nádob více, budou očipovány všechny; doporučujeme však přehodnotit, zda vše, co ve sběrných nádobách končí, je opravdu směsným komunálním odpadem. Dle všeobecné praxe i z jiných obcí a měst se počítá 1 nádoba pro 4 osoby (a to dokonce při 14denním svozu).

Po nejbližším svozu komunálního odpadu (tj. od pátku 26. 3.) bude v obci Mrákotín probíhat čipování popelnic. U plechových nádob se čip přinýtuje do spodní třetiny nádoby; u plastových nádob se buď jednoduše přicvakne do konkrétního místa pod horním lemem nádoby, nebo se rovněž přinýtuje (u nádob vyrobených před r. 2005).

Vlastníky nádob (označených číslem popisným) si tedy nyní dovolujeme požádat, aby popelnice z ulic po jejich výsypu v den svozu výjimečně neuklízeli a počkali, až budou očipovány. Čipování všech popelnic bude probíhat několik dní. O ukončení vás budeme informovat. Teprve poté si popelnice budete moci uklidit.  

Pokud jde o podnikatelské subjekty (tj. osoby fyzické či právnické), ty by měly mít uzavřenou smlouvu na svoz odpadu z provozoven přímo s Technickými službami Hlinsko (příp. jinou osobou oprávněnou k nakládání s odpady) a označení nádob čipem či samolepkou by měly řešit přímo tam (kontakt: Vendula Danielová, 469 326 558, 777 915 970, e-mail: danielova@tshlinsko.cz). 

Datum vložení: 16. 3. 2021 14:21
Datum poslední aktualizace: 16. 3. 2021 14:37
Autor: Správce Webu

Rychlý kontakt

Obec Mrákotín
Mrákotín 52
539 01 Mrákotín
tel. 469 350 934
datová schránka    tv2b2sx
č. účtu 3241365389/0800
starosta@obecmrakotin.cz

Úřední hodiny
pondělí, středa
18–19

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9
1
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Sociální sítě

Sledujte nás na facebooku

ČEZ distribuce - plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Mapový portál

 

Mapový portál

 

Regionální sdružení

Mikroregion Skutečsko - ležáky

 

Mikroregion Hlinecko