Mrákotín a osada Oflenda

okres Chrudim

Informace volebním stranám

22 Srpen, 2016

Obecní úřad Mrákotín vydává
Informaci volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Mrákotín
pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
konané ve dnech 7. a 8. října 2016

V souladu s ustanovením § 15 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  i n f o r m u j i  v o l e b n í  s t r a n y,
že volby do Zastupitelstva Pardubického kraje proběhnou
ve dnech 7. a 8. října 2016 v obci Mrákotín ve volebním okrsku č. 1,
jehož sídlo je zasedací místnost budovy OÚ Mrákotín čp. 52.

Ludmila Vacková – starostka obce