Mrákotín a osada Oflenda

okres Chrudim

informace o postupu při nálezu uhynulého ptactva

14 Únor, 2017

Informace o postupu při nálezu uhynulého ptactva

V případě nálezu hromadného úhynu volně žijících ptáků se mrtvých těl nedotýkejte. Zamezte přístupu dětí. Informujte o výskytu uhynulých ptáků a jejich umístění Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Pardubický kraj (kontakt níže), která na základě vyhodnocení nákazové situace, zajistí odběr vzorku k laboratornímu vyšetření. Zdroj informací: www.svscr.cz