Mrákotín a osada Oflenda

okres Chrudim

Informace volebním stranám

22 Srpen, 2016

Obecní úřad Mrákotín vydává
Informaci volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Mrákotín
pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
konané ve dnech 7. a 8. října 2016

V souladu s ustanovením § 15 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  i n f o r m u j i  v o l e b n í  s t r a n y,
že volby do Zastupitelstva Pardubického kraje proběhnou
ve dnech 7. a 8. října 2016 v obci Mrákotín ve volebním okrsku č. 1,
jehož sídlo je zasedací místnost budovy OÚ Mrákotín čp. 52.

Ludmila Vacková – starostka obce

Pozvánka

8 Srpen, 2016

Knihovna Mrákotín Vás srdečně zve na akci
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI,
která se uskuteční jako součást projektu
Nezapomeňte (se) vrátit
27.8.2016 od 14:00 do 17:00 hod
Sraz před OÚ
Po cestě do Oflendy splníme úkoly,

v Oflendě shlédneme pohádku “ O Palečkovi „
v podání Divadýlka Mrak z Havlíčkova Brodu.
Přijďte se spolu s rodiči nebo prarodiči vesele rozloučit s prázdninami.
Občerstvení je zajištěno.

Těšíme se na Vás!